TIEDOTTEET

Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivät 2022

Esitelmäkutsu Ihminen ja eloton esityksessä Teatterintutkimuksen seura TeaTS kutsuu esitelmöijiä kevätpäivään, jossa pohditaan ihmisen ja esineen, laajemmin elottoman ei-inhimillisen esiintyjän, suhdetta teatteri- tai muussa esityksessä. Kevätpäivät järjestetään...

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN ASEMA HELSINGIN YLIOPISTOSSA TURVATTAVA

JULKILAUSUMA 22.12.2021 Ilmaisemme syvän huolemme Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suunnitelmista taiteidentutkimusta edustavien tieteenalojen tulevaisuuden suhteen. Vietyään näiltä aloilta ensin opetusresurssit tiedekunta on nyt esittämässä, että...

NÄYTTÄMÖ & TUTKIMUS -JULKAISUSARJA

Muisti, arkisto ja esitys

Teatterintutkimuksen seuran kahdeksas vuosikirja on ilmestynyt Näyttämö ja tutkimus -julkaisusarjassa otsikolla Muisti, arkisto ja esitys. Tässä open access -julkaisussa teemaa valottavat laajasti kaksitoista vertaisarvioitua artikkelia sekä kaksi esseetä. Lisäksi...

Esitys ja toiseus

Teatterintutkimuksen seuran seitsemäs vuosikirja käsittelee ajankohtaisia toiseuden ja toiseuttamisen, toiseksi tekemisen, teemoja. Kirjoittajat ovat esittävän taiteen tutkijoita, taiteilija-tutkijoita ja taiteen tekijöitä. Julkaisussa on kuusi tutkimusartikkelia ja...
<h3>FACEBOOK-RYHMÄ</h3>  
Deleted:
[custom-facebook-feed]