Esitelmäkutsu  

TEATTERI JA DEMOKRATIA 

Teatterintutkimuksen Seura TeaTS kutsuu esitelmöijiä syyspäiville, joilla juhlistetaan 80 vuotta täyttävää teatteritieteen emeritaprofessori Pirkko Koskea. Syyspäivät pidetään uudistetussa Teatterimuseossa Helsingin Kaapelitehtaalla perjantaina 17.12. klo 13 alkaen. Seminaariosuuden jälkeen ohjelmassa on vapaata seurustelua ja pientä tarjoilua klo 17 alkaen. 

Pirkko Kosken merkitys suomalaisen teatterintutkimuksen edellytysten luojana ja maan nykyisen teatterintutkijapolven kasvattajana on ollut keskeinen. Koski hoiti Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiainetta vuosina 1989–2008 ensin vt. apulaisprofessorina, vuodesta 1995 apulaisprofessorina ja 1998 professorina. Hän käynnisti 1995 teatteritieteen kansainvälisen ICATS-kesäkoulun, joka kokosi yhteiseen tutkijaseminaariin lukuisien suomalaisten ja ulkomaisia väitöskirjantekijäntekijöitä ja professoreita. Omissa tutkimuksissaan Koski on monipuolisesti käsitellyt 1900-luvun suomalaista teatteria. 

Tasa-arvon ja inkluusion kysymykset ovat korostuneet viime aikojen teatterin ja esittävän taiteen käytännöissä ja niitä koskevassa teatteripoliittisessa keskustelussa. Demokratian toteutumista tarkastellaan nykyisin monitahoisesti muun muassa representaation, taiteellisten prosessien ja hallinnollisten käytäntöjen tasolla; niin esiintyjien, työryhmien, yleisöjen kuin esitystilojen näkökulmista sekä taidelaitosten tuottamien kulttuuripalveluiden laadun, saavutettavuuden ja käyttämisen tai ”hyödyntämisen” ja ”vaikuttavuuden” kannalta.  

Toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset teatteria, esitystä ja tasa-arvoa pohtivat aiheet. Lähestymistapa voi olla yhteiskunnallinen, eettinen, esteettinen tai käytännönläheinen, nykytilanteeseen pureutuva tai historiallinen. Syyspäiville tarjottavat esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi: 

-teatteria ja esitystä demokratian foorumina 

-tasa-arvon toteutumista teatterissa edistäviä periaatteita ja niiden soveltamista hallinnollisiin, tilallisiin ja esityskäytäntöihin 

-representaation inklusiivisuutta teatterin, tanssin ja muun esittävän taiteen käytännöissä 

-osallistavaa esitystä ja osallisuutta teatterissa/esityksessä 

-teatterin/esityksen demokratisoimispyrkimyksiä eri aikoina 

-kiertue- ja alueteatteria demokratian näkökulmasta 

-teatterin ja esityksen tutkimukseen liittyviä tasa-arvokysymyksiä 

Esitelmien toivottu pituus on 20 minuuttia. Lähetä esitelmäehdotuksesi pe 31.10. mennessä täyttämällä oheinen e-lomake https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/113858/lomake.html. Lisätietoja Topi Vainikainen, topi.vainikainen@helsinki.fi