Teatterintutkimuksen seuran kahdeksas vuosikirja on ilmestynyt Näyttämö ja tutkimus -julkaisusarjassa otsikolla Muisti, arkisto ja esitys. Tässä open access -julkaisussa teemaa valottavat laajasti kaksitoista vertaisarvioitua artikkelia sekä kaksi esseetä. Lisäksi mukana on viisi tutkimusesittelyä sekä neljä ajankohtaista teatteri- ja tanssikirjallisuuden arviota. Julkaisun sähköistä muotoa on kehitetty siten, että jokainen artikkeli ja essee avautuu ja on tallennettavissa sekä tulostettavissa yksitellen. Lisäksi artikkeleihin liittyvät videokatkelmat avautuvat seuran verkkosivuille upotetun Vimeo-tilin kautta.

Muisti, arkisto ja esitys (koko PDF)

Kansi, sisältö ja esipuhe

Muistin ja muistamisen arkistot
Tua Helve: Puvun muisti, pukusuunnittelijan muisti
Topi Vainikainen: Muistamisen näyttämöllä. Muisteleminen dramaturgisena elementtinä Pirkko Saision Baikalin lapsissa
Pauliina Hulkko: Miten dramaturgia muistelee: Hair 50 vuotta myöhemmin
Laura Gröndahl: Lavastajakoulutus aktiivisena arkistona
Pirkko Koski: Henkilökohtainen näkökulma muistiin ja arkistoon: IFTR ja Helsingin yliopisto 1993

Jälkien kierrättäminen ja ruumiillinen repertuaari
Anu Koskinen: Kahdeksankymmentäluku ruumiissani – Turkka, Linkola, Foucault ja minä
Marja-Liisa Honkasalo ja Teemu Päivinen: Esitetyn ja eletyn välissä
Marja Silde: Esiintyjäpersoona – populaarin jälkiä 2000-luvun teatterinäyttämöllä
Anna Thuring: Between Archive and Repertoire. Asian Martial Arts in Transcultural Performing Training

Dokumentoinnin ja muistin kysymykset
Annette Arlander: Remembering the Year of the Tiger – Image, Memory, Site
Hanna Korsberg: Kuinka draama syntyy -elokuva, teatteriesitys ja historiantutkimus
Hanna Järvinen: Materiaalin muisti: Kevätuhrin (1913) puvustuksen kertomaa

Esseet

Tutkimusesittelyt

Kirja-arviot

Kirjoittajat