Call for Papers – Esitelmäkutsu

Esittävän taiteen tutkimus nyt

Teatterintutkimuksen Seuran kevätpäivä 26.4.2019 Teatterikorkeakoululla klo 9-17

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki

Teatterintutkimuksen Seura toivoo kevätpäivilleen esitelmäehdotuksia, jotka käsittelevät esittävän taiteen tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä valmistuneiden tai vireillä olevien tutkimusten, hankkeiden sekä suunnitelmien esittelyjä. Tarkoituksena on kokoontua yhteen keskustelemaan esittävän taiteen (teatteri, tanssi, sirkus, esitystaide etc.) kentän ja sen tutkimuksen tämän hetkisistä tutkimusaiheista, -tavoista, -käytännöistä ja -metodeista. Mikä koetaan juuri nyt kiinnostavaksi ja tarpeelliseksi? Mihin halutaan suunnata seuraavaksi. Esitelmien, suunnitelmien ja hankkeiden esittelyn sisältö ja esittämisen tapa ovat vapaat. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia näkökulmia, mutta eivät ole niihin rajattuja:

  • Esittävän taiteen tutkimukselle ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä
  • Taiteen tutkimus, taiteellinen tutkimus ja esitystutkimus esittävien taiteiden kentässä
  • moni- ja poikkitieteellinen/ -taiteellinen tutkimus ja sen haasteet esittävän taiteen tutkimukselle
  • Monitekijäisyys esittävien taiteiden tutkimuksessa ja julkaisutoiminnassa
  • pedagogisia kysymyksiä
  • tiedepoliittisia kysymyksiä

Esitelmien kesto on 15 – 20 minuuttia, ja keskustelulle jätetään aikaa 10–15 minuuttia.

Kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Abstraktit (max. 200 sanaa) pyydetään lähettämään

1.4. 2019 mennessä osoitteisiin:

marjasilde@gmail.com sekä saara.moisio@helsinki.fi