Liike-elämän periaatteiden ja uusliberalistisen arvomaailman systeeminen omaksuminen kaikilla yhteiskunnan aloilla muuttaa teatterikenttää rajusti. Miten liiketaloudelliset ehdot ja markkinoinnin uudet haasteet näkyvät teattereiden arjessa? Onko laaja-alainen teatteriverkostomme tullut tiensä päähän nykyisessä muodossaan? Kenellä tulevaisuudessa on varaa tehdä ja katsoa teatteria? Muuttuvatko teatterin arvostuksen ja arvottamisen periaatteet? Jakautuvatko valtion ja kuntien avustukset oikeudenmukaisesti? Miten taiteellista toimintaa hinnoitellaan, ja kuinka ei-rahalliset resurssit otetaan huomioon? Onko teatterin tarkoitus tuottaa voittoa? Entä kuinka teatterissa käsitellään taloudellisia kysymyksiä? Miten uusliberalistista politiikkaa on asetettu kriittisen tarkastelun alle? Sisäistääkö kapitalismi kritiikin markkinoidensa osaksi, ja päätyvätkö tekijät toimimaan uuskapitalistisen logiikan ehdoilla silloinkin, kun pyrkivät vastustamaan sitä? Minkälaisia uusia vaihtoehtoja ja toimintamalleja teatterin piiristä voisi löytyä uusliberalistisen arvomaailman vastineeksi?

Teatterintutkimuksen seura kutsuu esitelmiä, joissa käsitellään teatterin ja talouden kytkeytymistä toisiinsa niin teoreettisesti kuin taiteellistenkin käytäntöjen tasolla, historian tai nykypäivän valossa. Toivotamme tervetulleiksi monenlaiset näkökulmat ja lähestymistavat. Esitelmät voivat käsitellä liike-elämän periaatteiden siirtymistä ja vaikutusta muun muassa teattereiden hallintoon, työn muotoihin ja ehtoihin, yleisösuhteisiin, ohjelmistoihin ja taiteellisiin valintoihin. Toisaalta on mahdollista kysyä, kuinka taloutta käsitellään ja esitetään teatterissa tai muissa esittävän taiteen lajeissa. Lisäksi aihetta voi lähestyä perinteisen teatterin ulkopuolelta, esimerkiksi liike-elämän performatiivisuuden kautta, tai pohtimalla humanististen tieteiden ja tutkimuksen asemaa hyötynäkökulmaa korostavana aikana. Olemme avoimia myös uusille avauksille ja ehdotuksille.

Pyydämme lähettämään esitelmäehdotukset prof. Hanna Suutelalle hanna.suutela[at]uta.fi  31.3.2017 mennessä.

• Abstraktin pituus on 200-300 sanaa + avainsanat (tiedoston muoto word tai open office).

• Esitelmän pituus on n. 20 minuuttia + keskustelu.

• Kerro abstraktin yhteydessä, mitä esitystekniikkaa tarvitset.

Seminaarin alustava ohjelma ilmestyy 12.4.2017. Lopulliset abstraktit tulee lähettää 10.5. mennessä.