TOIMINTA

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Osallistuminen Tieteiden yöhön
Vuosi alkoi Teatterintutkimuksen seuran osallistumisella 18.1. 2018 Tieteiden talolla järjestettyyn Tieteiden yö -tapahtumaan tiedeimprovisaatiolla, jossa teatterintutkijat tuottivat kollektiivista tiedettä yleisön ehdottamista aiheista, jotka koskivat teatteria, tanssia, esitystaidetta ja sitä, miten todellisuutta ja politiikkaa esitetään. Vetäjänä toimi seuran pj. Pentti Paavolainen.
Teatterikortti Alkuvuodesta Anna Thuring ehdotti hallitukselle SteFin myöntämän Teatterikortin neuvottelua niille TeaTSin jäsenille, joilla sitä ei ole muun liiton kautta. Rahastonhoitaja Saara Moisio onnistui neuvottelemaan asian siten, että TeaTS vastaa kortin hakuprosessista. Huhtikuun alussa lähetetetyn tiedotteen jälkeen hallitus sai 14 hakemusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Teatterikortin myöntämisen ehtona oli nyt ja jatkossa säännöllisesti maksettu jäsenmaksu sekä aktiivinen toiminta tutkijana. Kortit ovat voimassa neljä vuotta kerrallaan. Jatkossa kortteja voi hakea kerran vuodessa jäsenmaksuasioiden yhteydessä.
Pohjoismainen yhteistyö
TeaTS on kuluneen vuoden aikana tehnyt yhteistyötä Pohjoismaisen teatterintutkimuksen seuran (ANTS) kanssa. TeaTSin viime vuonna tekemä aloite verkkosivuille rakennettavasta julkaisusta tai tietopankista, jossa oppiaineiden historiallinen ja paradigmaattinen kehitys eri maissa saataisiin kuvattua on toteutuksen suunnitteluvaiheessa.
ANTS:in hallituksessa Suomen edustajina ovat olleet Riku Roihankorpi ja Janne Tapper.
Teemu Paavolainen on vastannut ANTS:n verkkosivuista. Laura Gröndahl toimi Nordic Theatre Studies (NTS) -julkaisun päätoimittajana numerossa 30:1 (Theatre and Money), ilmestyi 13.8.2018.
Kevät- ja syysseminaarit
Seura järjesti perinteisesti keväiset ja syksyiset tutkimuspäivät, joiden yhteydessä pidettiin myös seuran sääntömääräiset vuosikokoukset.
Vuonna 2018 kevätseminaari toteutettiin yhteistyössä Helsingin Yliopiston, Tarton Yliopiston ja Tallinnan Suomi-instituutin kanssa 24.5. Tieteiden talolla. Teemana oli Suomi ja naapurimaat – esittävät taiteet ja kohtaamisen haasteet. CASE: Viro – Suomi 100 v. Seminaarin järjestelytyöryhmään kuuluivat Pentti Paavolainen ja Joanna Weckman sekä Helsingin yliopiston edustajina Hanna Korsberg ja Julia Pajunen. Seminaariin osallistui 20 osanottajaa. Esitelmiä pitivät Mikko-Olavi Seppälä, Luule Epner, Riikka Korppi-Tommola, Julia Pajunen ja Pentti Paavolainen.
TeaTSin syyseminaari pidettiin Taideyliopiston Teatterikorkeakoululla perjantaina 30.11. aiheena Näyttelijäntyön monet tekniikat ja estetiikat. Aihe sai keväällä 2018 inspiraationsa Suomen vanhimman näyttelijätaiteen koulutusohjelman, Taideyliopiston ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelman 110-vuotissyntymäpäivästä syksyllä 2018. Seminaarin järjestelytyöryhmään kuuluivat Laura Gröndahl, Janne Tapper ja Eero Siren. Seminaaripäivään osallistui lähes 30 osanottajaa. Key note -esityksen piti Asko Sarkola aiheenaan ”Näyttelijäntyön moninaisuus – retro- ja introspektio”. Esitelmiä pitivät Maya Tångeberg-Grischin, Anna Thuring, Hanna-Leena Helavuori, Marja Silde, Jukka von Boehm, Pauliina Hulkko ja Esa Kirkkopelto.
Julkaisutoiminta
Näyttämö & Tutkimus -julkaisusarjan seitsemäs vuosikirja Esitys ja toiseus (toim. Anna Thuring, Anu Koskinen ja Tuija Kokkonen) julkaistiin seuran verkkosivuilla marraskuussa. Esitys ja toiseus
käsittelee ajankohtaisia toiseuden ja toiseuttamisen, toiseksi tekemisen, teemoja. Kirjoittajat ovat esittävän taiteen tutkijoita, taiteilija-tutkijoita ja taiteen tekijöitä. Julkaisussa on kuusi tutkimusartikkelia ja kuusi esseetä, joissa aihetta lähestytään monesta, usein yllättävästäkin, näkökulmasta käsin. Avoimena verkkojulkaisuna ilmestyvä N&T 7 sisältää myös tutkimusesittelyjä ja kirja-arvosteluja. Kaksi tutkimusartikkelia ja yksi essee ovat englanninkielisiä.
Julkaisu on ladattavissa pdf-muodossa osoitteesta: http://teats.fi/esitys-ja-toiseus/
EU:n tietosuojarekisteriseloste
Hallitus aloitti selvityksen, siitä, mitä EU:n tietosuojarekisteriin liittyvät vaatimukset tarkoittavat TeaTSin osalta. Asiaa hoitivat Pentti Paavolainen ja Saara Moisio.
Tieteen termipankki
TeaTS oli perustamassa ja avaamassa esittävien taiteiden aihealuetta Tieteen termipankissa vuonna 2013. TeaTSin Termipankkityöryhmä on viettänyt hiljaiseloa kuluneen vuoden ajan.
Sääntömääräiset kokoukset
Seuran kevätkokous pidettiin 24.5.2018 Helsingissä Tieteiden talolla kevätseminaarin yhteydessä. Kokoukseen osallistui yhdeksän seuran jäsentä.
Syyspäiväseminaarin yhteydessä Teatterikorkeakoululla 30.11.2018 järjestettiin Teatterintutkimuksen seuran sääntömääräinen syyskokous. Kokoukseen osallistui neljätoista seuran jäsentä.
Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jonka kokouksissa seuran edustuksesta vastasi vuonna 2018 puheenjohtaja Pentti Paavolainen.
Tiedotustoiminta
Seuran tiedotuskanavat olivat sähköposti-lista, omat verkkosivut www.teats.fi sekä seuran Facebook-sivu. Seuran tiedottajana on toiminut Laura Gröndahl. Nettisivuja on käytetty seuran viralliseen tiedottamiseen ja avoin Facebook-ryhmä on varattu nopeampaan reagointiin ja alan ajankohtaisista asioista ilmoittamiseen, ja sen toiminta onkin ollut aktiivista.
Jäsenistö
Vuoden aikana seuraan hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 70 henkilöä, joista kaikki olivat maksaneet jäsenmaksun.
Talous
Seuran taloudenhoitajana on toiminut Saara Moisio. Seuran tulot koostuivat vuonna 2018 jäsenmaksuista (1790 €) ja julkaisutoimintaan saadusta valtionavusta (2000 €). Lisäksi käytössä oli vuoden 2017 toiminnasta pankkitilillä ollut 1900,67 €. Vuoden aikana Teatsin jäsenille tuli mahdolliseksi hakea Suomen Teatterit Ry:n myöntämää Teatterikorttia, jonka hinta oli 23,50 €. Hintaan sisältyi 3,50 € palvelumaksu. Teats keräsi nämä maksut kortin hankkineilta ja tämä näkyy myös varsinaisen toiminnan tulopuolella. Suomen Teatterit Ry laskutti kortit kokonaisuudessaan Teatsilta. Vuoden 2018 suurin menoerä oli Näyttämö & Tutkimus no 7 -julkaisun toimittaminen, johon saatiin Tieteellisten seurain valtuuskunnalta avustus. Avustus käytettiin kokonaisuudessaan julkaisun taittokuluihin. Vuoden aikana maksettiin myös vuoden 2017 syyspäivään liittyneitä kuluja, joiden maksamista varten ei oltu saatu tarvittavia tietoja vuoden 2017 loppuun mennessä. Näihin kuuluvat syyspäivän key noten Patrick Primavesin palkkio ja syyspäivän esitelmänkutsun käännöstyö, jonka teki Niko Suominen. Tilikauden tulos on 164,03 € alijäämäinen.
Tiedotustoiminta
TeaTS on tiedottanut jäsenistöään aktiivisesti seuran toiminnasta sekä kotimaisista ja ulkomaisista alan tutkimukseen liittyvistä tapahtumista seuran kotisivujen, sähköpostin ja facebook-sivujen kautta. Seuran tiedotustoimintaa hoiti vuoden 2018 aikana Laura Gröndahl.
Perinteinen jäsenkirje lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse kolme kertaa vuoden aikana. Jäsenkirjeiden lähettämisestä on vastannut seuran sihteeri Joanna Weckman, jäsenmaksukirjeiden lähettämisestä seuran taloudenhoitaja Saara Moisio ja Joanna Weckman.
Hallitus ja toiminnantarkastajat
Teatterintutkimuksen seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2018: Pentti Paavolainen (puheenjohtaja), Hanna Suutela (varapuheenjohtaja), Joanna Weckman (sihteeri), Saara Moisio (taloudenhoitaja), Liisa Ikonen, Laura Gröndahl (tiedotusvastaava) Janne Tapper ja Eero Sirén.
Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa: yhden kerran Tieteiden talolla, yhden kerran Teatterikorkeakoululla ja kolme kertaa sähköpostikokouksena.
Toiminnantarkastajiksi vuoden 2018 osalta on nimetty Annette Arlander ja Riitta Pohjola-Skarp.
Syyspäiväseminaarin yhteydessä Teatterikorkeakoululla 30.11.2018 järjestetyssä seuran sääntömääräisessä syyskokouksessa seuralle valittiin uusi hallitus vuosiksi 2019 ja 2020. Seuran hallituksessa jatkavat Laura Gröndahl ja Saara Moisio, uusina jäseninä seuran hallitukseen valittiin Mikko-Olavi Seppälä, Jukka von Boehm, Kati Andrianov, Tua Helve ja Marja Silde. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mikko-Olavi Seppälä.

TOIMINTAKERTOMUS 2017  

Vuoden 2017 tutkimuspäivät olivat saaneet teemoikseen ajankohtaiset aiheet: toukokuussa teatterin ja talouden yleisotsikon alla käsiteltiin monia uusia tekemisen, osallistumisen ja katsojuuden muotoja. Näistä esitelmistä oli suora linkki siihen, että syyspäivillä käsiteltiin näiden uusien esitystapojen taltioitumista nykytutkimuksen ja tulevien tutkijoiden käyttöön.

TeaTS on ollut kuluneen vuoden aikana aktiivinen Pohjoismaisen teatterintutkimuksen seuraan (ANTS) päin tekemällä aloitteen verkkosivuille rakennettavasta julkaisusta tai tietopankista, jossa oppiaineiden historiallinen ja paradigmaattinen kehitys eri maissa saataisiin kuvattua. Hanke on saavuttanut vastakaikua ja sen toteuttamisen tapoja on alettu suunnitella.

ANTS:in hallituksessa Suomen edustajina ovat olleet TaT Laura Gröndahl ja FT Teemu Paavolainen 17.5.2017 saakka, jonka jälkeen hallituksessa jatkavat Suomen edustajina Riku Roihankorpi ja Janne Tapper. Paavolainen on vastannut ANTS:n verkkosivuista. Gröndahl on toiminut Nordic Theatre Studies (NTS) -julkaisun päätoimittajana 2015-17 numerossa 28:2 (Theatre and Language), joka ilmestyi helmikuussa 2017, sekä numerossa 29:3 (Theatre and Money), ilmestynee maaliskuussa 2018.

Kevät- ja syysseminaarit

Kevätseminaari pidettiin 24.5. 2017 Helsingissä Tieteiden talolla teemalla Teatteri ja talous. Seminaariin osallistui 23 osanottajaa. Key note-esityksen piti professori Pauli Rautiainen (Itä-Suomen yliopisto). Esitelmiä pitivät FT Janne Tapper, professori Hanna Korsberg,  FT Ildikó Sirato, TaT Laura Gröndahl, FM Julia Pajunen, FM Saara Moisio sekä Mikael Eriksson Esitystaiteen seurasta. Seminaarin järjestelytyöryhmään kuuluivat Hanna Suutela, Laura Gröndahl ja Saara Moisio.

Syysseminaari järjestettiin 13.11.2017 Helsingissä Teatterimuseolla, joka myös toimi yhteistyökumppanina itse teeman osalta: Esittävän taiteen dokumentointi ja tallennus – uudet haasteet / Documentation and preservation of performing art – new challenges keräsi runsaan yleisön, noin 40 osanottajaa. Tilaisuuden key note -puhujana vieraili professori Patrik Primavesi (Institut für Theaterwissenschaft, Universität Leipzig ja Tanzarchiv Leipzig). Kaikki esitelmät olivat englanninkielisiä. Esitelmiä pitivät prof. Annette Arlander, FT Jukka von Boehm, prof. Hanna Korsberg sekä prof. Emer. Pirkko Koski.

Esitelmien jälkeen käytiin Teatterimuseon johtaja Raija-Liisa Seilon vetämä paneelikeskustelu aiheesta Tulevaisuuden arkistot? – Esittävien taiteiden dokumentaation ja tallennuksen uudet haasteet.
 Paneelissa olivat mukana Teatterikeskuksen hallituksen varajäsen & Teatteri metamorfoorin hallituksen pj. Tanja Eloranta, Teatterimuseon arkistonhoitaja Eeva Mustonen Teatterimuseosta, Helsingin Kaupunginteatterin arkistonhoitaja Hanna Kalsto,  Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Eskuksen hallituksen jäsen & Toisissa tiloissa –kollektiivin jäsen Jaakko Ruuska) sekä  Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Vaulo. Seminaarin järjestelytyöryhmään kuuluivat Pentti Paavolainen, Joanna Weckman, Riku Roihankorpi ja Liisa Ikonen. Teatterimuseolta työryhmän tapaamisiin osallistuivat Eeva Mustonen ja Raija-Liisa Seilo.

Julkaisutoiminta

TeaTSin seitsemäs Näyttämö & tutkimus -sarjan julkaisu, Teatteri ja toiseus  on parhaillaan työn alla. Sen CFP julkaistiin marraskuussa 2016 ja toimituskuntaan kuuluvat FT Anna Thuring, TeT Tuija Kokkonen ja TeT Anu Koskinen.  Kirjoituksia oli jätetty sisään noin 15 kappaletta, ja vuoden 2017 aikana ne käyvät lävitse vertaisarvioinnin ja muut toimitukselliset prosessit. Aikaisempien tapaan tämäkin tulee olemaan avoin verkkojulkaisu, ja se pyrkii ilmestymään vuoden 2018 aikana.

Tieteen termipankki

TeaTS oli perustamassa ja avaamassa esittävien taiteiden aihealuetta Tieteen termipankissa vuonna 2013. TeaTSin Termipankkityöryhmä on viettänyt hiljaiseloa kuluneen vuoden ajan.

Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin 24.5.2017 Helsingissä Tieteiden talolla kevätseminaarin yhteydessä. Kokoukseen osallistui kymmenen seuran jäsentä.

Syyskokous järjestettiin syysseminaarin jälkeen Teatterimuseolla 13.11.2016, ja kokoukseen osallistui jälleen kymmenen jäsentä.

Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jonka kokouksissa seuran edustuksesta vastasi puheenjohtaja Pentti Paavolainen.

Tiedotustoiminta

Seuran tiedotuskanavat olivat sähköposti-lista, omat verkkosivut www.teats.fi sekä seuran Facebook-sivu. Seuran tiedottajana on toiminut TaT Laura Gröndahl. Nettisivuja on käytetty seuran viralliseen tiedottamiseen ja avoin Facebook-ryhmä on varattu nopeampaan reagointiin ja alan ajankohtaisista asioista ilmoittamiseen, ja sen toiminta onkin ollut aktiivista.

Jäsenistö

Vuoden aikana seuraan hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 74 henkilöä, joista jäsenmaksun oli maksanut 55 henkilöä.

Talous

Seuran taloudenhoitajana on toiminut Saara Moisio. Seuran tulot koostuivat vuonna 2017 jäsenmaksuista (1355,99€) ja kansainväliseen toimintaan saadusta valtionavusta (1000€). Lisäksi käytössä oli vuoden 2016 toiminnasta pankkitilillä ollut 1300,04 €. Vuoden 2017 suurin menoerä oli syyspäivän järjestäminen (934,12€). Aalto-yliopiston korkeakoulusäätiö osallistui syypäivän kuluihin keynote Patrick Primavesin majoituksen osalta, josta Aalto-yliopisto maksoi puolet (102 €). Tuloslaskelmassa tämä on merkattu varsinaisen toiminnan tulojen puolelle. TSV:ltä saadusta matka-avustuksesta käytetiin vain puolet (500 €), koska toista matkaa pohjoismaisen toiminnan piirissä ei tapahtunut. Tästä syystä vuoden 2017 tulos on 545,63€ ylijäämäinen.

Hallitus ja toiminnantarkastajat

Teatterintutkimuksen seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2017: Pentti Paavolainen (puheenjohtaja), Hanna Suutela (varapuheenjohtaja), Joanna Weckman (sihteeri), Saara Moisio (taloudenhoitaja), Liisa Ikonen, Laura Gröndahl (tiedotus- ja julkaisuvastaava) Janne Tapper ja Eero Sirén.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa Tieteiden talolla.

Toiminnantarkastajiksi vuoden 2017 osalta on nimetty Mikko-Olavi Seppälä ja Satu Olkkonen.

 

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Vuoden 2016 toiminta on ollut jälleen aktiivista. Tärkeimpinä tapahtumina olivat onnistuneiden seminaarien järjestäminen ja Näyttämö & tutkimus -julkaisun valmistuminen. Syyspäivä oli myös kansainvälinen tapahtuma, joka kokosi paikalle muitakin kuin seuran jäseniä.

Tänä vuonna IFTR:n maailmankonferenssi pidettiin kesäkuussa Tukholmassa, ja siihen osallistui runsaasti seuran jäseniä esitelmineen.

TeaTS on ollut kuluneen vuoden aikana aktiivinen Pohjoismaisen teatterintutkimuksen seuraan (ANTS) päin tekemällä aloitteen verkkosivuille rakennettavasta julkaisusta tai tietopankista, jossa oppiaineiden historiallinen ja paradigmaattinen kehitys eri maissa saataisiin kuvattua. ANTS:in hallituksessa Suomen edustajina ovat olleet TaT Laura Gröndahl ja FT Teemu Paavolainen. Näistä Paavolainen on vastannut ANTS:n verkkosivuista. Gröndahl on toiminut Nordic Theatre Studies (NTS) -julkaisun päätoimittajana numeroissa 28:1 (Crossing Borders) ja 28:2 (Theatre and Language), joista ensimmäinen ilmestyi kesäkuussa 2016 ja jälkimmäinen helmikuussa 2017. TeaTS:n hallituksen jäsen Mikko-Olavi Seppälä toimi vierailevana toimittajana NTS:n numerossa 28:1.

Kevät- ja syysseminaarit

Kevätseminaari pidettiin 9.5. 2016 Tampereella teemalla Teatteri, yhteiskunnallisuus, viihdeteollisuus. Key Note -esitelmän piti tutkijatohtori Jenni Hokka Tampereen yliopistosta ja muina puhujina olivat dos. Pentti Paavolainen, TaT, dos. Laura Gröndahl, FT Aino Kukkonen, FT, dos. Mikko-Olavi Seppälä ja TeT Satu Olkkonen. Osallistujia oli noin 10.

Syysseminaari järjestettiin 18.11.2016 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa yhteistyössä ArtsEqual -tutkimushankkeen ja Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen kanssa (Tutke). Sen teemana oli Soveltava teatteri, tanssi ja esitystaide hybrideissä konteksteissa – Applied Theatre, Dance and Performance in Hybrid Contexts. Seminaarin ensimmäisessä ja viimeisessä osiossa esitelmät olivat osin englanniksi. Ensimmäisenä key note puhujana oli Prof. Sruti Bala (University of Amsterdam) ja päivän päätti Prof. John Ó Maoilearca (Kingston University, London). Esitelmiä pitivät dos. Mikko-Olavi Seppälä, tohtorikoulutettava Laura-Elina Aho; BA Iris Chassany; Prof. Hanna Korsberg; HuK Sofia Valtanen, FM, TK Heli Ansio & Dos. Pia Houni, Tohtoriopiskelija Riikka Papunen, PhD Kai Lehikoinen, TeT Satu Olkkonen, TeM Atro Kahiluoto ja Tohtorikoulutettava Saara Moisio. Osallistujia oli päivän aikana reilut 40.

Julkaisutoiminta

TeaTSin kuudes vuosikirja TEKIJÄ – teos, esitys ja yhteiskunta saatiin valmiiksi loppusyksyllä 2016, ja se julkaistiin open access -verkkojulkaisuna seuran kotisivuilla. Teknisistä syistä julkaisu oli saatavilla vasta vuoden 2017 puolella. Toimituskunnan muodostivat Annette Arlander, Laura Gröndahl, Helka-Maria Kinnunen ja Marja Silde. (Kinnunen joutui jättäytymään toimituskunnasta pois työkiireiden vuoksi.)

Seitsemäs Näyttämö & tutkimus -sarjan julkaisu on parhaillaan työn alla. Sen CFP julkaistiin marraskuussa 2016 ja toimituskuntaan kuuluvat Anna Thuring, Tuija Kokkonen ja Anu Koskinen.  

Aikaisempien tapaan tämäkin tulee olemaan avoin verkkojulkaisu. Julkaisu ilmestyy vuonna 2018.

Tieteen termipankki

TeaTS oli perustamassa ja avaamassa esittävien taiteiden aihealuetta Tieteen termipankissa. Seuran jäsen FT Aino Kukkonen työskenteli Tieteen termipankissa tutkijana Monitieteisessä humanistisessa termihankkeessa ajalla 1.9.2016–31.12.2016. Kukkonen jatkoi esittävien taiteiden aihealueen termien tallennustyötä ja osallistui hankkeen yhteiseen toimintaan. TeaTSin Termipankkityöryhmään kuuluvan TaT Joanna Weckmanin kokoaman erillisen skenografia-ryhmän tutkijat pitivät vuoden aikana muutamia omia termitapaamisia yhdessä Kukkosen kanssa. Myös sirkustutkimuksen terminologiaa on alettu tallentaa.

Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin 9.5.2016 Tampereen yliopistossa kevätseminaarin yhteydessä. Kokoukseen osallistui kymmenen seuran jäsentä. Syyskokous järjestettiin syysseminaarin jälkeen Teatterikorkeakoulussa 8.11.2016 kahdeksan jäsenen voimin.

Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jonka kokouksissa seuran edustuksesta vastasi puheenjohtaja Pentti Paavolainen. Seura nimesi myös ehdokkaan TSV:n järjestämään vuoden tiedekirjan valintaan.

Tiedotustoiminta

Seuran tiedotuskanavat olivat sähköposti-lista, omat verkkosivut www.teats.fi sekä seuran Facebook-sivu. Seuran uudet nettisivut avautuivat vuodenvaihteessa 2015-2016, ja niiden päivittämisestä vastasi sihteeri. Nettisivuja käytettiin seuran viralliseen tiedottamiseen ja avoin Facebook-ryhmä on varattu nopeampaan reagointiin ja alan ajankohtaisista asioista ilmoittamiseen.

Jäsenistö

Vuoden aikana seuraan hyväksyttiin neljä uutta jäsentä ja yksi erosi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 82 henkilöä, joista jäsenmaksun oli maksanut 54.

Talous

Seuran taloudenhoitajana on toiminut Mikko-Olavi Seppälä. Seuran tulot koostuivat vuonna 2016 jäsenmaksuista (1250€) ja julkaisutoimintaan saadusta valtionavusta (2000€). Lisäksi käytössä oli vuoden 2015 toiminnasta jäänyt siirtovelka (1400,83€). Vuoden 2016 suurin menoerä oli Näyttämö & tutkimus -sarjan julkaisu (2752,60€), jonka taittoi hallituksen tarjouskilpailun perusteella valitsema Sampo Korkeila. Vuodelle 2017 jäi käyttöön siirtovelka 1300,04 euroa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Teatterintutkimuksen seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2016: Pentti Paavolainen (puheenjohtaja), Hanna Suutela (varapuheenjohtaja), Aino Kukkonen (sihteeri), Mikko-Olavi Seppälä (taloudenhoitaja), Riitta Pohjola-Skarp, Liisa Ikonen, Janne Tapper ja Eero Sirén.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, joista sähköpostikokouksia oli kaksi.

Toiminnantarkastajina vuoden 2016 osalta toimivat Pirkko Koski ja Pia Houni.

 

Toimintakertomus vuodelta 2015

Vuoden 2015 toiminta on ollut suhteellisen aktiivista, tärkeimpinä tapahtumina onnistuneiden tutkimuspäivien järjestäminen, Facebook-ryhmän perustaminen ja loppuvuodesta tehty kotisivujen uudistus. Myös pohjoismaisia kontakteja on vaalittu. Uutena toimintamuotona kokeiltiin kansainvälisen seminaarin järjestämistä sekä keskinäistä julkaisujen esittelytilaisuutta (nimellä kirjasadonkorjuu).

Kevät- ja syysseminaarit

Kevätseminaari pidettiin tänä vuonna pohjoismaisena kutsuseminaarina, kun Teatterintutkimuksen Seura järjesti pohjoismaisen teatterintutkimuksen seminaarin yhdessä Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen sekä Nordiska Teaterforskare -järjestön kanssa. ”Crossing Borders – Theatre And Cultural Encounters”seminaari pidettiin Helsingissä ja Tvärminnessä 5.-8.5.2015.

TeaTS:in isännöimän avauspäivän avoimen seminaarin (5.5.2015) teemana oli ”Teatterintutkimuksen tila Pohjois-Euroopassa – The State of Theatre and Performance Studies in Northern Europe”. Osallistujia oli noin 50, joista yli 20 edusti ulkomaisia yliopistoja. Avaussanat lausuivat dosentti Mikko-Olavi Seppälä (teatteritieteen vs. prof., Helsingin yliopisto) sekä dosentti Pentti Paavolainen (puheenjohtaja, TeaTS). Key note -puhujina olivat: prof. Meike Wagner (Tukholman yliopisto), prof. Hanna Suutela (Tampereen yliopisto) ja tutkija Kim Skjoldager-Nielsen (puheenjohtaja, Nordiska Teaterforskare). Kahvitauon jälkeen oli keskustelua ja illanvietto oli Teatterimuseossa näyttelyyn tutustuen. 6.5. oli vuorossa esitelmiä, joita pitivät kotimaiset ja ulkomaiset tutkijat. Osa tutkijoista siirtyi myöhemmin Tvärminneen, jossa seminaari jatkui vielä kahden päivän ajan.

Syysseminaari järjestettiin 8.12.2015 yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Sen teemana oli ”Expanded Scenography – Laajennettu skenografia”. Key note -puhujina olivat tutkijatohtori Teemu Paavolainen (Tampereen yliopisto), prof. Dorita Hannah (University of Tasmania, Australia & Aalto-yliopisto). Muita puhujia olivat: lavastussuunnittelija, jatko-opiskelija Kimmo Turunen, skenografi, jatko-opiskelija Elina Lifländer, prof. Hanna Suutela & koreografi Samuli Nordberg, skenografi, tutkijatohtori Maiju Loukola, prof. Jessica Bugg ja prof. Sofia Pantouvaki. Osallistujia oli 32.

Kirjasadonkorjuutapahtuma

Koska perinteisiä julkaisutilaisuuksia pidetään yhä vähemmän TeaTS järjesti jäsenilleen Kirjasadonkorjuu-tapahtuman, jossa kaikki halukkaat saivat esitellä viime aikaisia julkaisujaan. Tilaisuus pidettiin Teatterikulmassa 3.9.2015, ja puhujina olivat: Riitta Pohjola-Skarp, Kirsi Monni, Pirkko Koski, Liisa Byckling, Hanna Järvinen, Marjatta Häti-Korkeila, Pentti Paavolainen ja Ildiko Sirato. Tapahtumaa pidettiin hyödyllisenä joko vuosittain tai joka toinen vuosi uusittavana.

Julkaisutoiminta

TeaTSin kuudes vuosikirja TEKIJÄ – teos, esitys ja yhteiskunta on edennyt toimituskunnan asettaman aikataulun mukaisesti ja ilmestyy syksyllä vuonna 2016 open access -verkkojulkaisuna. Toimituskunnan muodostavat Annette Arlander, Laura Gröndahl, Helka-Maria Kinnunen ja Marja Silde.

Seitsemättä Näyttämö & tutkimus -sarjan julkaisua suunnitellaan vuodelle 2018.

Tieteen Termipankki

TeaTS on ollut mukana Tieteen Termipankin toiminnassa. FT Aino Kukkonen työskenteli osana Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Monitieteistä humanistista termihanketta ajalla 1.11.2015–9.2.2016. Kukkonen jatkoi esittävien taiteiden aihealueen termien tallennustyötä ja piti TeaTS:n jäsenille infotilaisuuden Termipankin toiminnasta 27.3.2015.

Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin 6.5.2015 Helsingin yliopistossa Crossing Borders -seminaarin yhteydessä. Kokoukseen osallistui kymmenen seuran jäsentä. Syyskokous järjestettiin syysseminaarin jälkeen ravintola Zinnkellerin kabinetissa 8.12.2015. Kokoukseen osallistui seitsemän seuran jäsentä.

Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jonka kokouksissa seuran edustuksesta vastasi puheenjohtaja Pentti Paavolainen.

Tiedotustoiminta

Seuran tiedotuskanavat olivat sähköposti-lista, omat verkkosivut www.teats.fi sekä seuran Facebook-sivu. Vuoden lopussa tehtiin verkkosivujen sisällöllinen ja visuaalinen uudistus, jonka myötä seura sai responsiiviset, wordpress-pohjaiset sivut. Teknisestä toteutuksesta vastasi Susanna Salokannel. Uudet sivut avautuivat vuodenvaihteessa, ja niiden päivittämisestä vastaavat jatkossa seuran sihteeri ja muut hallituksen jäsenet.

Jäsenistö

Vuoden aikana seuraan hyväksyttiin neljä uutta jäsentä ja yksi erosi. Seuran jäsenmäärä oli 82 henkilöä, joista jäsenmaksun oli maksanut 60.

Talous

Jäsenmaksua korotettiin 25 euroon, minkä ansiosta yhdistyksen jäsenmaksutulot nousivat huomattavasti ja tekivät kaikkiaan 1455 euroa. Crossing Borders -konferenssiin saatiin avustusta Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastolta (1000 euroa ruotsalaisten osallistujien matkakustannuksiin) sekä Oskar Öflundin säätiöltä (2000 euroa).

Hallitus ja tilintarkastajat

Teatterintutkimuksen seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2015: Pentti Paavolainen (puheenjohtaja), Hanna Suutela (varapuheenjohtaja), Aino Kukkonen (sihteeri), Mikko-Olavi Seppälä (taloudenhoitaja), Riitta Pohjola-Skarp, Liisa Ikonen, Janne Tapper ja Eero Sirén. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, joista sähköpostikokouksia oli yksi. Toiminnantarkastajina vuonna 2015 toimivat Pirkko Koski ja Marjatta Häti-Korkeila.


 

Toimintakertomus vuodelta 2014

Hallitus ja tilintarkastajat

Teatterintutkimuksen seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2014: Marjatta Häti-Korkeila (puheenjohtaja), Riitta Pohjola (varapuheenjohtaja), Mari Martin (sihteeri), Mikko-Olavi Seppälä (taloudenhoitaja), Helena Kallio, Hanna Järvinen, Tuija Kokkonen ja Marja Silde.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa, joista sähköpostikokouksia oli yksi.

Toiminnantarkastajia vuonna 2014 olivat Eero Siren ja Pirkko Koski, varalla Pia Houni.

Talous

Jäsenmaksuja kertyi 1030 euroa. Tilikauden alijäämä oli 483,35 euroa, joka merkittiin yhdistyksen voitto- ja tappiotilille. Tilikauden suurimman menoerän aiheutti seuran julkaisu Näyttämö ja tutkimus, joka ilmestyi vuoden lopulla.

Tiedotustoiminta

Seuran tiedotuskanavat olivat sähköposti, omat verkkosivut www.teats.fi sekä Facebook-sivu.

Jäsenistö

Vuoden aikana seuraan hyväksyttiin 4 uutta jäsentä. Seuran jäsenmäärä oli 78 henkilöä, joista jäsenmaksun oli maksanut 52.

Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin 16.5.2014 Teatterikulmassa Helsingissä. Kokoukseen osallistui kahdeksan seuran jäsentä. Syyskokous järjestettiin syysseminaarin yhteydessä 21.11.2014 Teatterimontussa Tampereella. Kokoukseen osallistui kahdeksan seuran jäsentä.

Kevät- ja syysseminaarit

Kevätseminaarin 16.5.2014 aiheena oli ”Teatteri, tutkimus ja tulevaisuus” ja se järjestettiin yhteistyössä Teatterin tiedotuskeskuksen (Tinfon) kanssa Helsingissä. Keynote-puhujina olivat prof. Hanna Suutela, dosentti Anita Rubin, sekä esitystaiteilija, maisteri Tuija Kokkonen. Muina puhujina olivat tohtori Marjatta Häti-Korkeila, johtaja Hanna Helavuori, DI Arto Salmela, maisteri Petri Pullinen, maisteri Suvi-Jonna Martikainen, maisteri Johanna Mäkelä sekä maisteri Jonna Leppänen.

Syysseminaari järjestettiin 21.11.2014 yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Sen teemana oli ”Dokumentti ja teatteri”. Puhujina olivat prof. Pauliina Hulkko, prof. Hanna Suutela, prof. Pirkko Koski, prof. Esa Kirkkopelto, tohtori Riitta Pohjola-Skarp, tohtori Laura Gröndahl, tohtori Petri Tervo, maisteri Tiina Ikonen, maisteri Riikka Papunen sekä nukketeatteriopiskelija Mira Taussi.

Julkaisutoiminta

Loppuvuodesta 2014 valmistui open access- julkaisuna Näyttämö ja tutkimus 5 nimeltään Teatteri ja media(t). Julkaisu on luettavissa seuran verkkosivuilla osoitteessa www.teats.fi/julkaisut. Julkaisun toimituskunnan muodostivat Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti ja Riku Roihankorpi. Julkaisun taittoi Sampo Korkeila.

TeaTSin kuudennen vuosikirjan, Näyttämö ja tutkimus 6, syyspäivän 2012 ja kevätpäivän 2013 pohjalta muotoiltuna aiheena on TEKIJÄ – teos, esitys ja yhteiskunta. Se ilmestyy vuonna 2016 open access -verkkojulkaisuna. Toimituskunnan muodostavat Annette Arlander, Laura Gröndahl, Helka-Maria Kinnunen ja Marja Silde.

Kansainvälinen konferenssi

Teatterintutkimuksen Seura otti vuonna 2014 järjestääkseen pohjoismaisen teatterintutkimuksen seminaarin yhdessä Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen sekä yhteistyössä Nordiska Teaterforskare -järjestön kanssa. ”Crossing Borders – Theatre And Cultural Encounters” -seminaari järjestetään Helsingissä ja Tvärminnessä 5.-8.5.2015.

Konferenssin tavoitteena on akateemisen vuoropuhelun lisääminen Skandinavian ja Baltian maissa työskentelevien teatterintutkijoiden kanssa: vaihtaa kokemuksia teatterintutkimuksen tilanteesta Pohjois-Euroopassa sekä tarjota mahdollisuus tieteenalan keskeisten kysymysten teoreettiseen pohdintaan. Ohjelmatyöryhmän muodostavat TeaTS:n hallituksen edustajana taloudenhoitaja Mikko-Olavi Seppälä, joka samalla toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtajana, sekä Laura Gröndahl ja Pirkko Koski Suomesta, Anneli Saro Virosta, Kim Skjoldager-Nielsen Ruotsista, Jurgita Staniskyte, Vytautas Magnus Liettuasta ja Steve Wilmer Irlannista.

Muu toiminta

Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jossa seuran edustuksesta vastasi puheenjohtaja Marjatta Häti-Korkeila. TeaTS on ollut mukana Tieteen Termipankin toiminnassa. TeaTSin termipankkityöryhmä on kokoontunut aktiivisesti, ja FT Aino Kukkonen toimi 1.11-31.12.2014 Termipankin palkkaamana määräaikaisena koordinaattorina aloittaen esittävien taiteiden aihealueen tallennustyön.


Toimintakertomus vuodelta 2012

Hallitus ja tilintarkastajat

Teatterintutkimuksen seuran hallituksen muodostivat Hanna Järvinen (puheenjohtaja), Riku Roihankorpi (varapuheenjohtaja), Marja Silde (sihteeri), Anne Makkonen (taloudenhoitaja), Maiju Loukola (internetvastaava) sekä Marjatta Häti-Korkeila, Johanna Laakkonen ja Elina Liflander. Tilintarkastajia olivat Pia Houni ja Pirkko Koski.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Näistä sähköpostikokouksia oli kaksi. Sähköpostia käytettiin myös kokousten ulkopuolella epäviralliseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon hallituksen jäsenten kesken.

Talous

Jäsenmaksuja kertyi 670 euroa. Tilikauden alijäämä oli 703,93 euroa, joka merkittiin yhdistyksen voitto- ja tappiotilille. Tilikauden suurin menoerä oli seuran 10-vuotisseminaarien järjestämiskulut.

Tiedotustoiminta

Seuran tiedotuskanavat olivat sähköposti, omat www-sivut osoitteessa www.teats.fi ja facebook-sivu. Yksi jäsenkirje lähetettiin sähköpostina. Lisäksi lähetettiin lukuisia erillisiä tiedotteita sekä seuran että sen yksittäisten jäsenten toimesta.

Jäsenistö

Vuoden aikana seuraan hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Seuran jäsenmäärä oli 89 henkilöä.

Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous pidettiin sähköpostikokouksena 4.6.2012. Kokoukseen osallistui 20 seuran jäsentä. Syyskokous järjestettiin syysseminaarin yhteydessä 23.11.2012 Helsingin Yliopistossa. Kokoukseen osallistui 14 seuran jäsentä.

Kevät- ja syysseminaarit

Kevätseminaari järjestettiin yhteistyössä Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitoksen kanssa 11.5.2012 Teatterikorkeakoulussa. Seminaarin teema oli ”Teatteri ja media(t)”. Pyydetyt puheenvuorot esittivät lehtori Mika Lehtinen, professori Markku Uimonen ja kuvataiteilija Lauri Astala. Seminaariesityksen pitivät Marjatta Häti-Korkeila, Maria Kesti, Jari Kauppinen, Helena Roivainen, Julia Pajunen ja Maiju Loukola. Seminaarin päätteeksi järjestettiin kuohuviinitarjoilu juhlistamaan 10 -vuotta täyttävää seuraa. Seminaariin osallistui 30 henkilöä.

Syysseminaari järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston teatteritieteen laitoksen kanssa 23.11.2012 Helsingin yliopistossa. Seminaarin teema oli ”Tekijyys, esitys ja yhteiskunta”. Pyydetyn puheenvuoron piti professori Annette Arlander. Seminaariesityksen pitivät Hanna Järvinen, Mari Martin, Pauliina Hulkko, Maaret Salminen, Marjatta Häti-Korkeila, Heli Ansio, Pia Houni, Hanna Suutela, Petri Tervo ja Maria Silde yhdessä, Laura Gustafsson ja Terike Haapoja yhdessä sekä Helka-Maria Kinnunen. Seminaariin osallistui 24 henkilöä.

Julkaisutoiminta

Alkuvuodesta 2012 valmistui open access- julkaisuna Näyttämö ja tutkimus 4 nimeltään ”Näyttämöltä tutkimukseksi. Esittävän taiteen metodologiset haasteet” ja se sijaitsee seuran verkkosivuilla osoitteessa www.teats.fi/julkaisut. Julkaisun toimituskunnan muodostivat Liisa Ikonen, Hanna Järvinen ja Maiju Loukola, taittajana Sampo Korkeila.

Kevätseminaarin yhteydessä julkistettiin Näyttämö ja tutkimus 5 –julkaisun teemaksi ”Teatteri ja media(t)”. Call for paper -kutsu lähetettiin syksyllä 2012. Keväällä 2014 valmistuvan open access –julkaisun toimituskunnan muodostavat Marjatta Häti-Korkeila, Hanna Järvinen, Jukka Kortti, Riina Maukola ja Riku Roihankorpi.

Muu toiminta

Seura kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jossa seuran edustuksesta vastasi puheenjohtaja Hanna Järvinen.

Pyydettynä Hanna Järvinen on edustanut Teatterintutkimuksen seuran asiantuntijuutta teatterialan eri järjestöjen (Teatterikeskus, Suomen Teatterit, Näyttelijäliitto ja Teatterin Tiedotuskeskus) edustajien muodostamassa VALO-ryhmässä, jonka tavoitteena on ollut tuottaa Teatterin taidepoliittinen ohjelma 2012 (Teatterin kehittämisohjelma 2013).


Toimintakertomus vuodelta 2011

Hallituksen jäsenet ja kokoontumiset

Teatterintutkimuksen seura TeaTS r.y.:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2011 Hanna Järvinen (pj), Riku Roihankorpi (vpj), Marja Silde (sihteeri), Anne Makkonen (taloudenhoitaja), Maiju Loukola (internetvastaava), Elina Lifländer, Johanna Laaksonen ja Marjatta Häti-Korkeila. Taloudenhoitajaksi syyskokouksessa ilmoittautuneen Sipriina Ritarannan (ei hallituksessa) kiireiden tähden Anne Makkonen ryhtyi hoitamaan talousasioita helmikuussa ja valittiin maaliskuussa taloudenhoitajaksi.

Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana seitsemän kertaa. Hallitus kokoontui Taideteollisella korkeakoululla 21.1. ja Teatterikorkeakoululla 18.11. Viisi muuta kokousta (4.3, 23.3, 1.4, 1.6, 21.10) pidettiin sähköpostikokouksina. Sähköpostia käytettiin tarvittaessa myös kokouksien ulkopuolella epäviralliseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon.

Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin samoin sähköpostikokouksena 19.4.2011, osin, koska jäsentietojen epätarkkuus ja ongelmat seuran nimenkirjoitusoikeuden ja tilinkäyttöoikeuden kanssa hankaloittivat hallituksen toimintaa koko kevään ajan. Sääntömääräinen syyskokous oli tarkoitus pitää Tampereella pidettävien syyspäivien yhteydessä 1.11.2011, mutta vähäisen osallistujamäärän tähden syyspäivät peruttiin ja syyskokous pidettiin myös sähköpostikokouksena 2.12.2011.

Jäsentoiminta

Vuonna 2011 ei siis järjestetty ei kevät- eikä syyspäiviä. Taloudenhoitajaksi suostunut Anne Makkonen urakoi jäsenrekisterin uusiksi kiitettävällä huolellisuudella ja vastasi epätietoisten lukuisiin kyselyihin jäsenmaksuista. Koska vuoden 2010 jäsenmaksut oli toimitettu jäsenille vasta marraskuussa, aiemmin jäseninä olleet päätettiin päästää liittymään uudelleen seuraan ilman erillistä jäsenhakemusta.

Seuran yhteisten tapahtuminen peruuntuminen nosti syyskokouksessa esiin huolen seuran tulevaisuudesta. Hallitus oli jo keskustellut aiheesta sekä kokouksissaan että niiden ulkopuolella. Jo keväällä oli todettu seuran verkkosivujen olevan rappiolla ja hallitus palkkasi Kasper Hirvikosken uudistamaan sivut ja hoitamaan niiden teknistä päivitystä ja ylläpitoa sekä tekemään selvityksen sivuston siirtämisestä toimivampaan (so. helppokäyttöisempään) webhotelliin. Jäsenten aktivoimiseksi uudelleen vuonna 2012 ja uusien jäsenten rekrytoimiseksi sekä seuran näkyvyyden lisäämiseksi puheenjohtaja perusti seuralle julkisen ja kaikille avoimen Facebook-ryhmän ja seuran sähköpostilista rajattiin vain jäsenmaksunsa maksaneille. Erityisenä huolenaiheena hallitus joutui toteamaan, että monet alan professoreista eivät osallistu seuran toimintaan.

Myös peruuntuneiden syyspäivien teemasta keskusteltiin laajasti syyskokouksessa. Syyspäivien CFP:n ja muut järjestelyt lyhyellä varoitusajalla hoitaneet Riku Roihankorpi ja Teemu Paavolainen tekivät hyvää työtä ja aihe oli kiinnostava, mutta päivien ajankohta oli huono. Teemalla Teatteri ja media(t) päätettiin yrittää uudelleen keväällä 2012 ja kokonaisosallistujamäärää pyrittäisiin arvioimaan pyytämällä myös kuulijoita ilmoittautumaan ennakkoon. Hallitus päätti, että syyspäivistä säästyneillä rahoilla voidaan kutsua kiinnostavia puhujia 10-vuotisseminaariin kevätpäiville 2012. Seminaari päätettiin pitää Teatterikorkeakoululla. Riku Roihankorpi ja Marjatta Häti-Korkeila ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi järjestäjiksi, Teatterikorkeakoulun lehtorina toimivan puheenjohtajan huolehtiessa tilojen saamisesta.

Julkaisutoiminta

Vuoden 2011 syksyllä julkaistavaksi suunniteltu vertaisarvioitu open access -julkaisu, ”Näyttämö ja tutkimus 4″ siirtyi alkukeväälle 2012. CFP tuotti paljon ehdotuksia, joista kaikki eivät edes mahtuneet mukaan. Teoksen nimeksi tuli “Näyttämöltä tutkimukseksi: esittävien taiteiden metodologiset haasteet” ja sen toimituskuntaan kuuluivat yhä Liisa Ikonen, Hanna Järvinen ja Maiju Loukola. Artikkelien ja esseiden lisäksi uutena julkaisumahdollisuutena tarjottiin taiteilijapuheenvuoroa, mikä tuotti ilahduttavasti myös ulkomaisia kontribuutioita. Tieteellisten seurain valtuuskunnalta vuonna 2010 saatu tuki mahdollisti Sampo Korkeilan palkkaamisen taittajaksi. Julkaisun idea hyödyntää internet-julkaisemisen liikkuvan kuvan ja äänen mahdollisuutta oli pääsyy julkaisuajankohdan siirtymiseen, koska seuran verkkosivujen levytila loppui kesken.

Muu toiminta

Teatterintutkimuksen seura osallistui Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan (TSV) toimintaan mahdollisuuksien mukaan, lähinnä puheenjohtaja Hanna Järvisen toimesta. Hallitus keräsi listaa Julkaisufoorumi-hankkeen puutteista esittävien taiteiden osalta ja alkoi muokata aiheesta kirjelmää TSV:lle.

Jäsenistö

Seuran jäsenrekisterin päivityksen ansiosta osa jo seuran sähköpostilistalla olleista henkilöistä (9 kpl) maksoi ensikertaa jäsenmaksunsa. Myös edellisen vuoden jäsenmaksun maksamatta jättäneitä palasi jäseneksi. Varsinaisia uusia jäseniä hyväksyttiin kaksi, Joonas Lahtinen ja Mari Martin, joista jälkimmäinen vuoden 2012 alusta. Seuran jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa (vain maksaneet jäsenet) oli 56 henkeä.

Talous

Syyspäivien peruuntumisesta ja julkaisua (so. taittajan palkkiota) varten saadun apurahan (1000€) ansiosta seuran talous oli huomattavan ylijäämäinen vuonna 2011. Taittajan palkkion lisäksi ylijäämä pyritään käyttämään jäsenistön eduksi vuoden 2012 aikana. Ylijäämän käytöstä keskustellaan yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2012.


Toimintakertomus vuodelta 2010

Teatterintutkimuksen seura TeaTS r.y.:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2010 Anna Thuring (pj), Hanna Suutela (vpj), Maiju Loukola (sihteeri), Sipriina Ritaranta (taloudenhoitaja), Outi Lahtinen, Tiina Suhonen ja Riku Roihankorpi.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa (26.1., 24.3., 14.5., 11.6., 15.9. ja 19.10.). Maalis-, kesä ja syyskuun kokoukset järjestettiin sähköpostikokouksina. Sähköpostia käytettiin tarvittaessa myös kokouksien ulkopuolella epäviralliseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon. Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Teatterikorkeakoululla kevätpäivien yhteydessä 14.5.2010. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tampereella syyspäivien yhteydessä 19.10.2010.

KEVÄT- JA SYYSPÄIVÄT 2010

Kevätpäivät 2010

Vuonna 2010 järjestettiin sekä kevät- että syyspäivät. Kevätpäivät pidettiin Teatterikorkeakoululla Helsingissä 14.-15.5. 2010 yhteistyössä “Näyttelijäntaide ja nykyaika” –tutkimushankkeen kanssa. Teemana oli ”Psykofyysinen teatteri”. Seminaarin ensimmäisen päivän teemana oli “Jouko Turkan aika Teatterikorkeakoulussa”. Ohjelmassa oli kutsutut esitelmät Prof. emerita Pirkko Koskelta,TeT Timo Kalliselta ja lehtori Seppo Kumpulaiseslta. Iltapäivällä järjestettiin paneelikeskustelu turkkalaisesta perinnöstä ohjaajantaiteessa (osallistujina Eskola, Halonen, Hyvärinen, Kahiluoto). Toisena päivänä psykofyysisen teatterin teemaa lähestyttiin näyttelijän ruumiillisuuden, psykofyysisen teatterin vastaanottajan ja pedagogiikan näkökulmista. Keynote-puhujana oli Philip B. Zarrilli. Lisäksi kuultiin puheenvuoroja “Näyttelijäntaide ja nykyaika” -hankkeen tutkijoilta sekä avoimen call for papers-menettelyn kautta kutsutuilta puhujilta.

Syyspäivät 2010

Syyspäivät järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston teatterintutkimuksen laitoksen ja Tutkivan Teatterityön Keskuksen kanssa TTK:n tiloissa, 20.-23.10.2010 järjestetyn Prospero-kollokvion yhteydessä. Kollokvion teemana oli “Utopia and Critical Thinking in Creative Process”. Seuran syyspäivät pidettiin yksipäiväisenä seminaarina 19.10.2010, jossa kuultiin viisi esitelmää. Puhujina olivat tanssitaiteen prof. TeT Kirsi Monni, FM Janne Tapper, FM Marja Silde, teatterin ja draaman tutkimuksen prof. Hanna Suutela sekä FT Jussi Ojajärvi.

JULKAISUTOIMINTA

Vuoden 2010 keväällä julkistettiin ”Näyttämö ja tutkimus 4 –julkaisun CFP. Teemana on “Esittävän taiteen metodologiset haasteet”. Julkaisuajankohta on vuonna 2011. Teos on tieteellinen, vertaisarvioitu open access -julkaisu, joka tulee olemaan luettavissa osoitteessa http://www.teats.fi/julkaisut. Julkaisun toimituskuntaan kuuluvat Liisa Ikonen, Hanna Järvinen ja Maiju Loukola.

MUUTA 2010

Teatterintutkimuksen seura osallistui Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan (TSV) toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Puheenjohtaja Anna Thuring osallistui TSV:n kevätkokoukseen ja -seminaariin. TeaTS haki TSV:ltä julkaisutukea 2011 ilmestyvän Näyttämö & tutkimus 4:n kustannuksiin. TSV myönsi seuralle julkaisutukea haettuun tarkoitukseen 1.000 euroa.

Seuraan hyväksyttiin vuonna 2010 kahdeksan uutta jäsentä. Seuran jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli 82 henkeä.


Toimintakertomus vuodelta 2009

Teatterintutkimuksen seura TeaTS r.y.:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2009: Anna Thuring (pj), Hanna Suutela (vpj), Maiju Loukola (sihteeri), Sipriina Ritaranta (taloudenhoitaja), Outi Lahtinen, Tiina Suhonen ja Riku Roihankorpi.

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa (23.1., 11.3., 29.9. ja 27.11.). Maalis- ja syyskuun kokoukset järjestettiin sähköpostikokouksina. Sähköpostia käytettiin tarvittaessa myös kokouksien ulkopuolella epäviralliseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon. Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä TSV:n Kirkkokadun tiloissa 20.4. Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tallinassa syyspäivien yhteydessä 27.11.2009

Seura osallistui Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan (TSV) toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Puheenjohtaja osallistui kevätkokoukseen sekä syksyllä järjestettyyn juhlaseminaariin sekä vei seuran tervehdyksen toiminnanjohtaja Korppi- Tommolan merkkipäiville. Seura teki TSV:lle myös oman esityksensä Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan jäseneksi (prof. emerita Pirkko Koski). TeaTS haki myös varoja TSV:n hallinnoimista kv- ja julkaisutoiminnan määrärahoista, mutta valitettavasti tällä kertaa tuloksetta.

Seuraan hyväksyttiin vuonna 2009 kymmenen uutta jäsentä. Seuran jäsenmäärä vuoden 2009 lopussa oli 75 henkeä. Sipriina Ritarannan aloitteesta jäsenrekisteri siirrettiin sähköiseen muotoon, ja suurin osa jäsenistä on jo täyttänyt uuden jäsenlomakkeen osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/15463/lomake.html

Vuonna 2009 järjestettiin sekä kevät- että syyspäivät. Kevätpäivät pidettiin Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksessa 19.5. Teemana oli ”Sensuuri ja kritiikki”. Päivän aikana kuultiin seitsemän esitelmää ja sen päätteeksi käytiin vapaamuotoista keskustelua teatterintutkimuksen tilasta eri yliopistoissa. Syyspäivät järjestettiin yhteistyössä Viron teatterintutkimuksen seuran kanssa Suomen instituutin tiloissa Tallinnassa 27.-28.11. Päivien teemana oli ”Kuinka taide esittää historiaa?” ja työkielenä oli englanti. Keynote -puheenvuorot pitivät ohjaaja Merle Karusoo ja multimediataiteilija Ville Hyvönen. Näiden lisäksi kuultiin yksitoista esitelmää.

Seuran kolmas julkaisu ”Näyttämö ja tutkimus 3: Näkyvää ja näkymätöntä” ilmestyi vuoden 2009 lopussa. Teos on tieteellinen, vertaisarvioitu open access -julkaisu, joka on luettavissa osoitteessa http://www.teats.fi/julkaisut. Teos sisältää 12 tutkimusartikkelia ja kolme kirja-arvostelua. Julkaisun toimituskuntaan kuuluivat Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen ja Anna Thuring.


 

Toimintakertomus vuodelta 2008

Vuonna 2008 järjestettiin tavan mukaisesti sekä kevät- että syyspäivät. Kevätpäivät pidettiin Tampereen yliopistossa 11.4. Teemana oli ”Teatteri ja daama nykykulttuurissa”. Päivän aikana kuultiin kuusi alustusta. Ulkomaisena luennoitsijavieraana oli brittimaantieteilijä Doreen Massey. Syyspäivät järjestettiin Taideteollisessa korkeakoulussa. 20-21.11.2008 Teemana oli ”Visuaalisuus”, ja tapahtuman vierailevana luennoitsijana oli professori Jean-Pierre Berthomé Rennesin yliopistosta Ranskasta. Päivien aikana kuultiin kaikkiaan neljätoista esitelmää. Mukana oli myös osallistujia Virosta ja Unkarista.

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2008: Hanna Korsberg (pj), Outi Lahtinen (sihteeri), Sipriina Ritaranta (taloudenhoitaja), Anna Thuring (vpj) Tiina Suhonen, Riikka Korppi-Tommola, Teemu Paavolainen, Hanna Suutela ja Laura Gröndahl. Hallitus kokoontui vuoden aikana vain kerran 18.11.2008, mutta oli säännöllisesti yhteydessä sähköpostitse toimintavuoden aikana.

Seuran kevätkokous pidettiin Tampereella 11.4. kevätpäivien yhteydessä. Syyspäivien yhteydessä järjestettiin jäsentapaaminen. Seuran syyskokous pidettiin sähköpostikokouksena 10.12. Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Erovuorossa olivat Hanna Korsberg, Riikka Korppi-Tommola, Teemu Paavolainen ja Laura Gröndahl. Uusiksi jäseniksi valittiin Riku Roihankorpi ja Maiju Loukola.


 

Toimintakertomus vuodelta 2005

Teatterintutkimuksen seura r.y.:n toimintaa vuonna 2005 hallitsi ensimmäisen julkaisun ilmestyminen verkko- ja kirjamuodossa. Yliopistopaino ry:n kanssa tehtiin sopimus kirjojen verkkomyynnistä ja tarvepainatuksesta.

Kevätkauden toimintaa leimasi kustantajayhteistyön selvittäminen ja neuvottelu erilaisista tarjouksista rinnakkain julkaisun tekstillisen viimeistelyn kanssa. Kevätkokouksessa Turussa 15.4.2005 käytiin laaja keskustelu siitä, riittääkö pelkkä verkkojulkaisu vai tähdätäänkö myös paperimuotoiseen kirjaan. Vaikka avustuksia ei ollut näköpiirissä, eikä niitä monista yrityksistä huolimatta vuoden 2005 aikana saatu, päätyi TeaTS:in hallitus kesäkuussa noudattamaan yleiskokouksen tahtoa: seuran julkaisu on verkkomuodossa luettavissa seuran kotisivulla samalla kun sen kirja-versio on myytävänä kaupoissa ja YO-painon julkaisumyynnin verkkosivuilla. Yliopistopainon kanssa käydyt neuvottelut johtivat taloudellisesti kohtuulliseen ratkaisuun, vaikka avustusten puuttuessa seura on joutunut ottamaan velkaa.

Tekniseksi toimitussihteeriksi saatiin fil. yo. Sipriina Ritaranta, joka sai myös Yo-painon puolesta järjestetyn koulutuksen. Julkaisusarjan nimeksi päätettiin Näyttämö ja tutkimus. Ulkoasun ja taiton suunnitteli Riikka Kiema. Toimituskunta (Houni, Paavolainen, Reitala, Suutela) antoi ensimmäiselle numerolle otsikon Esitys katsoo meitä (265.s.). Siihen tarjotuista artikkeleista painettiin noin puolet ja tieteellisen arvioinnin suorittivat professori- ja dosenttitasoisen toimituskunnan kolme jäsentä. Koko teos oli pdf-muodossa seuran kotisivuilla (www.teak.fi/teats) jo elokuussa, painotuore versio ilmestyi 3.10.2005. 150 kappaleen painoksesta annettiin rajoitetusti vapaakappaleita kirjoittajille ja irtonumeroita myytiin vuoden loppuun mennessä 38 kpl.

Kevään tutkijapäivät järjestettiin Turun kaupunginteatterissa 15.–16.4.2005, jossa kuultiin toistakymmentä esitelmää, ulkomaisena vieraana Fullbright-professori Erika Waters, joka puhui Karibian alueen englanninkielisestä draamasta.

Syksyllä järjestelyvuorossa oli Teatterikorkeakoulu, jossa 10–11.11.2005 pidetyillä päivillä yhdeksi teemaksi oli valittu nimenomaan tanssi. Monipuolinen ja korkeatasoinen teemapäivä antoi hyvän käsityksen tanssintutkimuksen hyvästä tilasta. Samassa yhteydessä Seura juhlisti julkaisun ilmestymistä TeaKin sponsoroimana.

Seuran puheenjohtajana 2005 toimi professori Pentti Paavolainen, varapuheenjohtajana Hanna Korsberg ja sihteeri-taloudenhoitajana Eila Pousar. Hallitukseen ovat lisäksi kuuluneet Annette Arlander, Laura Gröndahl, Riikka Korppi-Tommola, Tiia Kurkela, Teemu Paavolainen ja Heta Reitala. Hallitus on pitänyt vuoden aikana viisi kokousta: 17.2., 9.3., 19.5., 7.9. ja 10.11.2005. Niissä hyväksyttiin seuralle uusia jäseniä siten, että jäsenmäärä vuoden 2005 lopussa oli yhteensä 78, joista 54 oli varsinaista ja 24 opiskelijajäsentä. Jäsenmaksujen perintää tehostettiin vuoden aikana, mikä tuottikin tulosta.

Julkaisutoimikunnassa valittiin jatkamaan vanhasta toimituskunnasta päätoimittajana dosentti Pia Houni ja arvostelujen toimittaja Heta Reitala. Tanssi-teemaa silmällä pitäen numeron 2 toimituskuntaan nimitettiin myös Leena Rouhiainen ja Johanna Laakkonen. Julkaisua jatketaan selkeästi referee-julkaisuna.

Toimintakertomus 2004
Toimintakertomus 2003