Call For Papers – Esitelmäkutsu

Suomi ja naapurimaat. Esittävät taiteet ja kohtaamisen haasteet. CASE: Viro – Suomi 100 v.

Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivä torstaina 24.5.2018 TIETEIDEN TALO, KIRKKOKATU 6, HELSINKI

Kahden imperiumin sortuminen 100 vuotta sitten tarjosi Virolle, Suomelle ja monelle muulle maalle mahdollisuuden valtiolliseen itsenäisyyteen. Kulttuurista identiteettiä olivat muokanneet kuitenkin 1000-vuotiset suhteet ympäröiviin suuriin kulttuurialueisiin. Teatterin- ja tanssitaiteen kannalta nämä vanhat yhteydet ja verkostot Itämeren piirissä olivat kasvupohja, jonka tutkiminen ja syvällisempi ymmärtäminen ovat ajankohtaisia, erityisesti ajatellen niitä haasteita ja jännitteitä, mitä kulunut vuosisata ja sitä koskeva tutkimus ovat näiden kulttuurisuhteiden ymmärtämiseen tuoneet.

Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivään 2018 pyydetään esitelmätarjouksia, jotka tavalla tai toisella käsittelevät suomalaisen (suomenmaalaisen) tanssin, teatterin ja muiden esittävien taiteiden suhdetta lähinaapureiden vastaaviin. Lähestymistapa voi olla esimerkiksi historiallisten suhteiden verkostot, biografioiden ja professioiden tutkimus, esitysanalyysin ja sosiaalisten jännitteiden näkyminen teatterissa, ja ns. teatterivaihdot, joita on järjestetty niin institutionaalisella tasolla kuin henkilöiden välisesti.

Kohtaamisen haasteet ovat yhdistäneet näitä kaikkia: miten siirtymä kahden tai useamman kontekstin välillä on voinut tapahtua ja miten vastaanottava kulttuuri sen halusi ymmärtää? Haluttiinko kohtaamista tapahtuvan? Ja tapahtuiko yleisön ja naapurimaan taiteilijan, esityksen tai näytelmätekstin kohtaaminen jopa ”kaikesta huolimatta”. Miten vuosi 1991 räjäytti pankin ja muutti maiseman? Miten Itämeren alueen teatteriyhteistyö tiivistyi samalla kun rakenteet muuttuivat? Mitkä olivat kohtaamisen uudet haasteet? Haluttiinko nyt kohdata ja ymmärtää? – Vai onko eri kulttuurissa syntyvien esitysten voima ja puhuttelevuus vain niiden sitoutumisessa omaan (kuviteltuun) yhteisöönsä?

Teatterintutkimuksen seura juhlistaa näitä merkkivuosia erityisesti Suomi – Viro -teemalla , joka on Helsingin ja Tarton yliopistojen teatteritieteiden yhteinen hanke, jota Koneen Säätiö rahoittaa 2017–2019. Hankkeessa tutkitaan teattereiden, esitysten, näytelmien, yksittäisten taiteilijoiden ja teatterivaikutteiden liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä. Sen piirissä tehdyn tutkimuksen asetelmat ovat osa kevätpäivän ohjelmaa.

Esitelmien kesto on 20-30 minuuttia, jolloin keskustelulle jätetään aikaa 10-15 minuuttia. Kielinä voivat suomen lisäksi olla ruotsi ja englanti.

Abstraktit (max. 200 sanaa) pyydetään lähettämään 14 .4. 2018 mennessä osoitteisiin:
  joanna.weckman@alumni.aalto.fi ja pentti.paavolainen@kolumbus.fi; hanna.korsberg@helsinki.fi ja julia.pajunen@helsinki.fi  Samalla voi ilmaista esitystekniset tarpeet. Seminaarin ohjelma ilmestyy 4.5.2018 mennessä, jolloin tarkennetut abstraktit toivotaan saatavan 14.5.2018.

Paikan osoite: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

TeaTSin hallituksen ja Helsingin yliopiston teatteritieteen puolesta

Pentti Paavolainen teatteritieteen dosentti (HY), FT, Teatterintutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja

Hanna Korsberg
teatteritieteen professori (HY), FT Helsingin yliopisto