Teatterintutkimuksen seuran seitsemäs vuosikirja käsittelee ajankohtaisia toiseuden ja toiseuttamisen, toiseksi tekemisen, teemoja. Kirjoittajat ovat esittävän taiteen tutkijoita, taiteilija-tutkijoita ja taiteen tekijöitä. Julkaisussa on kuusi tutkimusartikkelia ja kuusi esseetä, joissa aihetta lähestytään monesta, usein yllättävästäkin, näkökulmasta käsin. Avoimena verkkojulkaisuna ilmestyvä N&T 7 sisältää myös tutkimusesittelyjä ja kirja-arvosteluja. Kaksi tutkimusartikkelia ja yksi essee ovat englanninkielisiä.

Julkaisu on ladattavissa pdf-muodossa
Näyttämö & tutkimus 7. Esitys ja toiseus