ESITTELY

Syksyllä 2002 perustettu Teatterintutkimuksen seura kokoaa piiriinsä tutkijoita näyttämötaiteen eri alueilta draamasta ja draamateatterista tanssiteatteriin ja oopperaan, esittämisen yhteiskunnassa esiintyvien muotojen tarkastelusta sirkukseen sekä suomalaisen että ulkomaisen teatterin tutkimusta. Tavoitteena on edistää tutkijoiden välisiä yhteyksiä järjestämällä seminaareja, konferensseja ja esitelmätilaisuuksia. Seura harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja tukee suomalaisten tutkijoiden kansainvälisiä yhteyksiä. Se seuraa aktiivisesti oman alansa tutkijakoulutusta ja opetusta, sekä pyrkii myös toiminnallaan edistämään tutkimuksen ja taiteen välistä vuorovaikutusta.

Yhdistyksellä on henkilöjäseniä: vuosi- ja kunniajäseniä sekä kannatus- ja opiskelijajäseniä. Kannatusjäsenenä voi olla myös yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alan opiskelija.

Yhdistyksen asioista päätetään syys- ja kevätkokouksessa, joiden yhteydessä järjestetään säännöllisesti kaikille teatterintutkimuksesta kiinnostuneille avoin tutkijasymposium.

Säännöt

Pdf ladattavissa täältä: saannot.

Näyttämö & Tutkimus –vuosikirjojen vertaisarviointiprosessi.

Jokainen vertaisarvioitu artikkeli käy läpi prosessin, jossa vähintään kaksi anonyymia arvioitsijaa lukee nimettömän artikkelin ja antaa siitä kirjallisen lausunnon vertaisarviointilomaketta käyttäen.
Vertaisarvioitsijoilla tulee olla tohtorintutkinto ja korkeatasoista asiantuntemusta artikkelissa käsitellystä aiheesta. He eivät saa tulla kirjoittajien lähipiiristä, esimerkiksi samalta laitokselta. Heidän tulee myös olla riippumattomia suhteessa toimituskuntaan. Prosessin nimettömyys pyritään turvaamaan kaikissa vaiheissa.
N&T:n toimituskunta arvioi ja esittää kirjoittajille mahdollisia korjaus/täsmennysehdotuksia ennen artikkelien lähettämistä vertaisarviointiin. Arvioijia lähestytään sähköpostitse ja annetaan heille taustaksi artikkelin otsikko ja lyhyt abstrakti anonyymina. Mikäli arvioija suostuu tehtävään, hänelle lähetetään itse artikkeli ja kaksi arviointilomaketta. Toinen lomake on tarkoitettu vain toimituskunnan tietoon, toinen lähetettäväksi kirjoittajalle. Arvio artikkelin julkaistavuudesta ilmoitetaan vain toimituskunnalle. Kun lausunnot on saatu, toimituskunta valvoo artikkelien korjausta, tarjoaa apua kirjoittajille ja huolehtii uusien arviointikierrosten järjestämisestä.

Lomakkeissa arvioijaa pyydetään arvioimaan 5-portaisella asteikolla artikkelin tutkimuksellisia ansioita, tuloksia, menetelmiä, kirjoitustyyliä sekä valitsemaan kokonaisarvio vaihtoehdoista:
– hyväksytään sellaisenaan
– hyväksytään pienin korjauksin
– hyväksytään lyhennettynä
– hyväksytään merkittävin korjauksin
– uudelleenkirjoitettava, tarvitsee uuden arvioinnin
– hylätään julkaisusarjaan sopimattomana
– hylätään
Arvioijalla on mahdollisuus esittää lisähuomioita ja kommentteja.
Vertaisarvioijia ohjeistetaan lomakkeessa eettiseen, rakentavaan ja kannustavaan palautteen antoon.

Vertaisarviointiohjeet suomeksi ja englanniksi ladattavissa tästä:

Guidelines for peer review can be downloaded here:

Vertaisarviointiohje-NT

Guide for Reviewers- TeaTS

Seuran yhteystiedot

Puheenjohtaja
Mikko-Olavi Seppälä, mikko-olavi.seppala [at] helsinki.fi
Sihteeri
Marleena Huuhka, marleena.huuhka [at] tuni.fi