Teatterintutkimuksen seuran kevätpäivää vietetään 9.5.2016 Tampereen yliopistossa. Sen teemana on teatteri, yhteiskunnallisuus, viihdeteollisuus.

Teatteri elää haasteiden keskellä sekä taidemuotona että instituutiona. Populaarin eri muotojen, medioituneen maailman ja viihdeteollisuuden muodostama kilpailu yleisöstä, sen ajankäytöstä ja kiinnostuksesta haastavat teatterin tarinankerronnan muotoja kahdellakin tavalla.

Yhtäältä viihde(teollisuuden) paine on jo vuosisadan ajan painostanut teatteria etsimään omia uniikkeja lajityypillisiä ilmaisumuotojaan. Toisaalta kilpailu on tarjonnut eri tavoin medioituneita draaman muotoja tasokkaaksi vaihtoehdoksi sille perinteelle, joka aiemmin mahdollistui vain yhteisöllisenä kokemuksena yhteiseen aikaan ja paikkaan sitoutuen.

Yhteiskunnallisuus erilaisine ulottuvuuksineen on hetkeen sidotun teatterin ominta aluetta ja mahdollisesti sen tärkein potentiaali, mutta mikä on yhteiskunnallisuuden mahdollisuus viihdeteollisuuteen liittyneissä draaman muodoissa? Miksi populaari on yhteiskunnallisen teatterin käyttämä kieli? Kuinka tuotannolliset kysymykset vaikuttavat teatterin ja draaman jäsennyksiin?

Kutsumme teatterin-, tanssin-, median-, taiteen- ja kulttuurintutkijoita sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita pohtimaan kanssamme populaarin ja yhteiskunnallisuuden ulottuvuuksia teatterissa, draamassa ja niiden esittämisessä.

 

Abstraktit (max. 200 sanaa) voi lähettää 8.4.2016 mennessä osoitteisiin:

pentti.paavolainen@kolumbus.fi ja hanna.suutela@uta.fi

 

Esitelmien sopiva kesto on tarjonnasta riippuen 20–30 minuuttia, jolloin keskustelulle jää aikaa 10-15 esitelmää kohden. Myös ruotsin- ja englanninkielisiä esitelmiä voi tarjota.

 

Pentti Paavolainen                                                                              Hanna Suutela

Dosentti (HY), FT                                                                                Professori, FT

TeaTS ry:n puheenjohtaja                                                                 Tampereen yliopisto