Teatterintutkimuksen syyspäivät järjestetään tänä vuonna Aalto-yliopiston tiloissa, Arabiassa tiistaina 8.12.2015 teemalla Expanded Scenography — Laajennettu skenografia.

Laajennetulla skenografialla (expanded scenography) tarkoitetaan skenografiaa, joka ei rajaudu institutionaalisille näyttämöille, draamalähtöisyyteen ja ennakkosuunnittelutraditioon. Laajennettu skenografia ikään kuin vuotaa perinteisten kontekstiensa yli erilaisiin mediaympäristöihin, kaupunkitilaan, museoihin, näyttelyihin ja taiteidenvälisiin uusiin teosmuotoihin. Laajennettu skenografia nähdään sekä monialaisena että ilmaisultaan monimuotoisena, muiden taiteenalojen kanssa keskustelevana ja niistä ammentavana taidemuotona. Soveltavan teatterin erilaiset muodot käyttävät myös hyväkseen laajennetun tila-ajattelun keinoja.
Tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavaa olisi tarkastella sekä ilmiön monimuotoisuutta ja sen erilaisia variantteja, mutta myös sen syntymistä ja kehkeytymistä nykyteatterin eri perinteistä. Se voinee toimia myös näkökulmana tarkastella ja ymmärtää paremmin aiempia ilmiöitä, joita ei sellaiseksi ole tunnistettu.

Kutsumme mukaan erityisesti laajennetun skenografian ja soveltavan teatterin asiantuntijoita sekä aiheiden parissa työskenteleviä taiteentutkijoita pitämään esitelmiä aiheestaan tapaamiseen, jonka tarkoituksena on pitää yllä keskusteluyhteyksiä teatterin- ja tanssintutkimuksen erilaisia lähestymistapoja edustavien tekijöiden välillä.

Esitelmien sopiva kesto on tarjonnasta riippuen 20-30 minuuttia, jolloin keskustelulle jää aikaa 10-15 esitelmää kohden. Myös ruotsin- ja englanninkielisiä esitelmiä voi tarjota. Abstraktit (max. 200 sanaa) pyydetään lähettämään viimeistään 15.11.2015 mennessä Teatterintutkimuksen seuralle osoitteisiin: liisa.ikonen@aalto.fi ja pentti.paavolainen@kolumbus.fi. Samassa viestissä voi ilmaista esitystekniset tarpeet.
Kiintoisaa keskustelupäivää odottaen TeaTSin hallituksen ja Aalto-yliopiston puolesta

Pentti Paavolainen
dosentti (HY), FT
TeaTS ry:n puheenjohtaja

Liisa Ikonen,
Professori,
TT Aalto-yliopisto